Agencja Medas Media

Agencja Out of Home

1400 miast i miasteczek - 18 000 billboardów w całej Polsce

O NAS BILLBOARDY W POLSCE JAK PRACUJEMY DLACZEGO OUTDOOR PRODUKCJA REKLAM ZAUFALI NAM KONTAKT

BILLBOARDY ZˇBKOWICE ¦LˇSKIE


Billboardy Z±bkowice ¦l±skie.

Z±bkowice ¦l±skie to dolno¶l±skie miasto, leż±ce na Przedgórzu Sudeckim, zamieszkiwane przez ok. 15,5 tys. osób. Miasto stanowi stolicę powiatu z±bkowickiego.

Data powstania miasta oscyluje na XIII wiek. Powstało ono na skrzyżowaniu ważnych traktów handlowych: z Wrocławia do Pragi z drog± prowadz±c± z Nysy do ¦widnicy.

Ważnymi zabytkami Z±bkowic ¦l±skich jest np. krzywa wieża, nazywana ¶l±sk± Piz± (1413 r.), baszta Gołębia, Dwór opatów henrykowskich oraz ko¶ciół parafialny pw. ¶w. Jadwigi. W mie¶cie organizowane s± wydarzenia kulturalne, a w¶ród nich m.in. Biesiada Wielkanocna, Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrze¶cijańskiej, Konkurs Piosenki Wiosna Piosenki ¦piewa.

W Z±bkowicach ¦l±skich billboardy oferowane przez nasz± firmę znajduj± się np. przy ulicy Legnickiej, Wrocławskiej i Kamienieckiej.

W sprawach kampanii reklamowych na billboardach prosimy o kontakt pod adresem email biuro@medas-media.com.pl
lub telefonicznie: 782 666 777.

Billboard Z±bkowice ¦l±skie